21.09.2019

Transferler yap?lmakta.futbolcular kulüpler keseyi açt?
En a?a?? alan yüz milyon al?yor,yüzden bile çok alan? var
Ulan bu paralar? kim al?yor,kim veriyor,kim,ne,o...
Helal olsun bu devletin politikas? ekonomik yönden zengin...

YA?MUR YA?IYOR,SELLER AKIYOR

Arap k?z? bilmiyorum camdan bakabilir,arap turistler geliyor
Geçen gün istanbul'a ya?mur ya?d? arabalar sürükleniyor
Ercüment Menemen o ya?murda,o durumda camdan bak?yor
?imdik bu durumda ben arap k?z? m? oldum, arap m?y?m ben...

NED?R BU M?LLET?N ÇEKT???M?Z

Bir tarafta Avrupa Toplulu?u'ndan Ermeniler lehinde ç?k?yor karar
Nedir bu çekti?imiz bu milletin di?er tarafta bölücüler e?k?yalar
Davulcu tokma?? bu durumda kafalar?nda patlar
Fakat yengemde de bulunuyor sütun gibi bacaklar var...

HAVALAR ÇOK ÂCA?P G?D?YOR

Beni bu güzel havalar mahfetti bir ya?mur bir s?cak oldu
Hem de bir s?cak bir ya?mur hem derken ya?mur durdu
Aptal gibi bir adam oldum ben de bu havalar?n yüzünden
Yengemin mayolu resimlerini kestim ast?m gazeteden...