21.09.2019

Bu sene lig mücadelesinde tak?mlar bir hayli k?z??m?? bir lig mücadelesinin ard?ndan Galatasaray.bir ba?ka deyi?le cim bom bom denilen lig tak?m? ?ampiyon olmu? oldu.. Ya??m ellibe? küsür,dediler ki ya?? ondört küsur olan insanlar Galatasaray'?n daha önce ?ampiyon olmad???n?,daha do?ru bir deyi?le geçmi?e oranla ilk defa bu y?l bir ?ampiyon oldu?unu gördüler.?imdik bir ba?ka deyi?le yengemin tak?m? olan Be?ikta? bu y?l lig ?ampiyonu olan Galatasaray'?n ard?ndan ikinci,bir ba?ka deyi?le Gözüm'ün tuttu?u tak?m olan Fenerbahçe de Galatasaray'?n ard?ndan be?inci durumda bitti...?imdik ben bu durumda ne diyebilirim,ne söyleyebilirim bu durumda ne diyebilmek ne söyleyebilmek mümkün ki...Yengem Be?ikta?'? ?ampiyon yapaca??na öyle inan?yordum ve beyefendinin Fenerbahçe'yi hiç de?ilse ?ampiyon yapaca??na da inan?yordum...?imdik ben ne diyim...
Bunu hiç haz?rlamad?m kendim ne diyim ne yazay?m...En iyisi hiçbir ?ey yazmayay?m...En iyisi bir ?iir yazay?m...


SEVD???M KIZIN KAPORTASI

Deniz ve mehtap seni sormu? oldular,sen orada nerdesin
Yatlarda yatars?n,mavi gözlük takar gözlerini de süzersin
Bu layik memleketin topraklar?nda mayo da giyersin
Kaportan da fena de?il ya??na göre lokum gibisin...

Foto?rafç?lar pe?inde gezer,onlar melun adamlard?r
Çekecekler resmini basacaklar san?yorum Pleymen'e
Bir sürü adam bakacak bacaklar?n?,görecekler
San?yorum ayaklar?nda da ojelidir,bir ba?ka deyi?le...