24.07.2019

Gözümün torunu olan bir bebek olan bebe?imizin benim de torunum ?ay?l?r.Bu bebek dikkat ediyorum da do?du do?al? do?du?undan beri süt içiyor,do?du?undan beri içti?i bu sütler maalesef radyasyonlu oldu?unu tespit ettim can?m...Ya??m ellibe? küsur ?imdik ben bu ya?tan sonra tüm varl???m ve onun yengeme ve bac?m ve milli aktör davulcumuz tokma?? olan ve biricik o?lu olan bebe?in varl???na arma?an ettim. Amac? m ona radyasyonsuz süt içirmek amac?nday?m...Bu amaçla gittim dedim doktor bana hormon yap?n dedim memem büyüsün,o dedi hayhay yapal?m ben dedim böylece iki mememden de radyasyonsuz sütünü içirmesi benden...Ne yapal?m vatan sa?olsun...

Bu layik ülkenin gözümün oluyor onun sütü
Kendime yapt?raca??m iki meme emzirece?im sütü
Ana muhalefet partisi Erdal'da meme falan yok olamaz
Süleyman'da meme olabilir ama onun da yoktur sütü...