21.09.2019

Lig mücadelesinde tak?mlar mücadelelerini idame ettiriyorlar, puan mücadelesi içinde,futbol mücadelesi yapm?? oluyorlar bunu ben gazetelerden ö?rendi?im kadar?yla bunu her gazete yaz?yor.Televizyondan da bu lig mücadelesinde bir sürü tak?m oluyor,birbirlerine maç yap?yor ve bu mücadelede tak?mlardan biri puan al?yor veya tak?mlardan öteki puan alam?yor bu tak?mlar Spor Toto,Spor Loto gibi ?eyler de yap?yorlarm??...Benim babam bana dediydi ki, "O?lum Ercüment,o?lum bu futbol oyunu bir gavur oyunu bu oyun Rus h?ristiyan falanjisk oyunudur..." ?imdik o bunu neden dedi,"O?lum gavurlar Hz.Ali'nin kafas?n? kesip top oynam?? idiler...Bu futbol oyunu böylece oynand?." dedi...Ben inanm?? oldum babama çünkü o benim babam oluyordu.Ona inanmasam babay? yemi? oluyordum.
?imdik art?k babam yalan söylemi?, ?imdik ben babam?n bana yalan beyanda bulunmu? oldu?unu, onun tezini bir hamlede çürütece?im, hakikat kabak gibi ortaya ç?kacak..?imdik futbol bir Rus h?ristiyan falanjisk oyunu olmad???d?r,bunu ben bizzat ispatlad?m.Çünkü o zaman ve yahuttaöyle olsayd?.Say?n Gözüm Fenerbahçe'yi tutar m?yd? Say?n yengem de Be?ikta?'?n tak?m?n? tutmu? olmu?...?imdik ben ne yapay?m...Gözümün tak?m?n? m? yoksa yengenin tak?m?n? m? tutmu? olay?m...Neyse,gidip bir koka kola içeyim,can?m istedi ?imdik...