21.09.2019

Ya??m ellibe? küsur, ?imdik ben bu ya??ma geldim daha bu ya?ma geldi?imde ?imdik ben bu kadar ayr?l?k ac?s? tatmam?? oldum... ?imdik ben bunu neden dedim,bunu dedim balbadem gözlüm,Afyon kayma?? beyefendi yak?nda geliyormu? ben bunu duydum,bunu duydu?umda duydu?um sevinci anlatmaya kelimelerle tarif olmaz.Allah onu bize vas?l ediyor,o gelince güller açm?? olacak,karlar da erimi? oldu korner damar? da ma?allah f?st?k gibi oldu...Sa?olsun yengem de iyi bakt?,hem?ireler de ona çok iyi bakt?lar,yengemi k?skand?klar?na san?yorum."Bizim de ke?ke böyle bir kocam?z niye yok." diye dediler...Sanat güne?imiz de davulunu çalmad?,onu rahats?z etmedi... ?imdik ben buradan hepsine te?ekkür ediyorum,kornerinin içine ben lavantalar sereyim,kornerini esansla ovay?m...?imdik ben bir de ?iir yazm?? oldum,onu okuyay?m,yazay?m size bildireyim,siz de bu ?iirimi okuyun,h?s?m akraba okuyun,herkes okusun da memleket neler yeti?tirdi?ini görelim...?imdik.

?kibin y?l?n?n ba?bakan?, ?imdik te bizim
Gitti Amerika'da ameliyat oluyor, oldu da ?imdik geliyor
Yengem de onun yan?nda, bir yast?kta yat?yor
Damat ta yatmak istiyor ama Gözüm diyor ki ay?p...

Uydudan bas?n toplant?s? yapan tek ba?bakan?m?z oluyor  
Layik memleketin topraklar?nda develeri kesecekler 
Develer de diyorlar ki,bizi kesebilirsiniz ziyan? yoktur
Erdal'a hiç kimse ne zaman deve kesmi? sorar?m...