21.09.2019

Yase Ming

BESTE

Ak?am tamirciden arabam? almak için ?kitelli Organize Sanayi Sitesi'ne gittim. Usta yapt??? i?lemleri anlat?rken içimden koyun gibi mee'lemek geldi. Ancak dört y?l mühendislik okumu?, ondört y?ll?k ?oför olaraktan kafam? periyodik olarak a?a?? yukar? sallayarak "hmmm, hmmm, hmmm, evet, hmmm," efektleriyle dinledim kendisini. Sadece arada "motoru rektifiyeye soktuk" cümlesi tan?d?k geldi!

Arabay? teslim al?p yola koyuldum. Radyonun ?ifresini bilmedi?imden kendi kendime türkü söylemeye ba?lad?m, do?al olarak kendi yöremin türkülerinden.

"Ba??ndaki yazmay? da sar?ya m? boyad?n,
Neden sarar?p soldun da sevdaya m? u?rad?n
Tokat'tan m? geliyon da yar sen Almuslu'musun,
Yar ben sana varacaam da söyle namuslu musun,
..."
(Bu türkünün analizini sonraki yaz?lar?mda yapmay? dü?ünüyorum.)

"Müdür beyin ye?il kürkü,..."
"Erkilet var pazar var da, yavrum sende nazar var,..."
"Ö?retmene varamad?m, naylon çorap geyemedim,
 abum abum g?z abum,
 sebebim sensin abum,..."

(K?ta aralar?nda dorinam dorinam dorinam dorininam ?eklinde yaz?ya dökebilece?imiz elektrosaz seslerini de ç?kartt???m? belirtmem gerek, ki ortam? gözünüzde daha bi hd canland?rabilesiniz)

Neyse efendim, tam Güne?li sapa??na gelmi?tim ki sevgilim için beste yapmak geldi içimden. ?öyle özgün, farkl? bir t?n?s? olan, sözleri sanki ilk defa söylenmi? sözler gibi, ne bileyim, romantik, ruhu ok?ayan, pamuk gibi bir ?ark? i?te.

Bir futbol taraftar?n?n bütün romantizmiyle araban?n içinde "yeni beste ?ak ?ak ?ak, yeni beste ?ak ?ak ?ak,..." diye orta ?iddette bir sesle ba??rmaya ba?lad?m. K?sa bir duraklaman?n ard?ndan "önce dinle ?ak ?ak ?ak, önce dinle ?ak ?ak ?ak" uyar?s?n? yapt?ktan sonra "ooooooooooooooo 1 2 3" diyerek bestemi ç???rmaya ba?lad?m;

"Benim a?k?m,
can?m a?k?m,
beni al kollar?na,
kuca??nda ok?a beni,
?ark?lar söyle bana"


...

Kendimle gurur duyuyorum. Genel müdürüm ben, mühendisim, bunca y?ld?r ülke ekonomisine kazand?rd???m milyonlarca dövizler oldu hamdolsun, ama hiçbir yönümle bu kadar gurur duymam??t?m. ?u sat?rlar? yazarken gururum daha da irtifa kazan?yor. Seviyom uleeen kendimi.

Merakl?s?na not: Bestemi sevgilime yollad?m. Bu yaz?y? yazarken henüz cevap gelmemi?ti. Melodisini mi ç?karamad? acaba?

                                                                                                                                                

Yorumlar (1)Add Comment
...
yazan: dalalar, Aralık 02, 2008
Yao Ming ile bir akrabaliginiz var midir sayin Yase Ming? smilies/grin.gif


busy