21.09.2019

  

B?rak Obama bu i?leri,yedirmezler petrolü,hamburgeri.

B?rak Obama bu i?leri,
San?yorlar farkl? seni geçmi?tekilerden,
Hepimiz biliyoruz ki yedirmezler petrolü,hamburgeri.
Sen yol yak?n iken geri dön,
Obama sevdi herkes seni.
 
Seçseler de seni ba?kan
Ç?kamazs?n Afganistan’dan, Irak’tan.
Kenedi’yi unutma ad?n olmas?n ilk siyah? kurban.
Beni dinle b?rak sen bu i?leri.
 
Kenya’n?n yerini bile bilmez Amerikal?lar.
Seni seçtiler ama onlar? vuran Lehman biraderler,
Senin siyah olmana bakmaz onlar,
Barrak sen bu i?leri...
 
Sen dinle Önder'i,
.iktiret Amerikan emperyalizminin liderli?ini.
Kofi Anan da siyaht? ama takmad? kimse BM'i.
Gel yol yak?n iken b?rak Obama,sen dinle beni.

Yorumlar (0)Add Comment


busy