21.11.2019

(Sevgili yazar arkada?lar?m!.. Mizah yaz?lar?n?z? herhangi bir ele?tiri ve de?erlendirme yapmadan, ve de noktas?na virgülüne dokunmadan burada yay?nl?yorum. Maksat, çal??malar?n?z? görücüye ç?kartmak ve payla??ma açmakt?r... Umuyorum ki bu sayfalardan, yeni ve yetenekli mizah yazar? arkada?lar dikkatleri çekerek mizah edebiyat? dünyas?na kat?labilirler... Tek ricam, gramere dikkat etmeniz, ayr? yaz?lmas? gereken ekleri yok yere birle?tirmeyip, biti?ik a??klar? da bo? yere ay?rmaman?zd?r... Kaleminize kuvvet... )

Erhan T??l?
An?l Gelberi
Aziz Gültekin
Önder Akan
Rumuz-Pilis T?ray Egen
?aban Yürekli
Do?uhan Atabey
Yase Ming
Kerem Kalkan