21.09.2019

Gözüm, baklavam..Ben gazeteleri okudu?umda bir de ne görmü? olay?m. Duymu? olay?m. Pardon sen. olay?m pardon Mn olmu?sun.Ben dedim o anda sen ameliyat olaca??n? bilsem hiç gelmezmiydim beneklim...
Ben buradaki televizyondaki ajanslar söyledi,sizin kalbinizdeki ameliyat olacakm??s?n?z bunu duydu?umda haleti ruhiyemin nas?l oldu?unu çok kötü oldum.O dedi ki televizyondaki spiker dedi,sizin korner yetmezli?i olmu? dedi korneriniz yetmiyorsa ben size verirdim.Ameliyat olmadan da benim kornerimden vermi? olurdum.Zaten ya??m ellibe? küsur benim kornerimden size verince ziyan? yok, benim kornerim zaten o kadar kulland?m.Kornerim sana feda olsun pudra ?ekerim...?imdik ben bunu neden dedim.Ben ?imdik bir Nasrettin Hoca f?kras? anlatmayay?m ay?p olur.Laf olur...Gözümün feri,ülkemizin neferi,sizin kalbinizin ortas?n?n dört damar? aort damarlar? oluyor.Ay?pt?r söylemesi onlar t?kanm??lar.Sizin aort damarlar?n?z? h?ristiyan falanjlskler,bunlar solcudurlar ben diyorum sizin aort damarlar?n?z? t?kayan hep onlar t?kad?lar.Ben öyle san?yorum ve yahut ta ban bunu biliyorum...
Gözüm gülen ayvam. .Sen milliyetçi bir manevi ?uur içinde milliyetçiler hep böyledirler i?te.Ameliyat olsalar da,kornerleri de yetmezse yetmesin.biz milliyetçiler korkmay?z... ?imdik ben bunu neden dedim.?akay?k?m metin ol.Bu layik memleketin evlatlar?n?n içinde ben de bir evlat olarak ben de daima var?m. Ben Erdal'?n kar??s?nda her zaman elimden gelen bir?ey olursa hep dikilirim,kar?? dururum...Erdal'?n kornerlerini de ben onlar? t?kar?m.Senin ameliyat izin kapan?nca eskiden de daha yak???kl? olmu? olacaks?n.Hadi gözümün lenslerinin iki lensimin de alt?nda olan gözüm...Kornerin baypas?n geçmi? olsun,Yengeye selam ederim.Damat aslan?ma da selam söyle gözüm...

En baba milliyetçi biziz hem de dört e?ilim
Aortunda korner yetmezse,bende de korner oluyor
Erdal Amerika'da ameliyat olamaz,o kim oluyor
Kornersiz de olsalar biz Erdal'? döveriz biz...