21.09.2019

HÜKÜMET?M?Z?N BA?KANI

Hükümetimizin ba?kan?,yani ba?bakan?m?z olmu? olan
Tayyaresi de olan biridir
Güzellikte birincidir, kimse onu dövemiyor
Damat davul çal?yor ona her gece soban?n yan?nda yat?yor.

ANA MUHALEFET PART?S? erdal

Bu adam solcudur,küçük harfle yazd?m zaten
Zapzay?f s?r?k gibi k?rk kilo falan kilosu ancak o kadar
OSMAN Ya?murdere onun pestil gibi yapar bir darbede
Onu kendime muhatap almam ba?bakan?m gözüm.

TÜRBAN ???R?

Kafas?na takar türban? herkes isteyen takar bur a layiktir
Kimisi de takmak istemez çok tabii kopsun kafas?
Kafas?na türban? takan? alm?yorlarm?? okula duydum ki
Geleyim oraya k?rar?m bi taraftar?n?...

EN B?R?NC? DAVULCU

Ey sanat güne?i tokma?? var hem de davulu olan
Beyefendinin torununa baba olmu? helal olsun
Vur davula tokmak? h?rlstiyan falanjlsklerin kafas?na
Buti?inden al??veri? yapay?m fi? te verme istemez.

??ADAMLARIMIZ

??adamlar?ndan en zengin olan? Sabanc?'d?r ad? da Sak?p
Helal olsun ona onun zengin olmas?n da kim olabilir
Adam çal??m?? kazanm?? paralar? hem de hamal?m??,
Hasbi a?a da iyi bir adamd?r...