21.09.2019

VUR VUR ?NLES?N ERDAL'A D?NLES?N

Sene bilmem kaç küsur ya??m ?imdi ellibe? küsur size anlatay?m o zaman ya??m olsa olsa çatlasa ta? olsa çatlasa dokuz onyedi falan yalan demi? olmayay?m bir yerde yalanc? ç?kmayay?m bir yerde Ba?bakan?m?z? sevelim sevdirelim...Neyse konuyu da??tmadan as?l konuya gireyim, o zaman mahallede Erdal ad? Erdal olan Erdal diye biri vard? olsa çatlasa be? alt? ya??nda Erdal diye bir kimse vard?.bir gün bunun yan?na gittim dedim Erdal senin kafana yarar?m dedim sana g?c???m o dedi Ercüment abi ben sana ne yapt?m dedi ben dedim ulan nas?lsa yapars?n Ad?n Erdal dedim, senden adam olmaz olsa olsa ne adam  olur nede hiç bir?ey olmaz dedim. 
?imdik ben bunu neden dedim..?imdik mecliste bir tak?m kavgalar olmu? bizimkiler SHP pelilerin marizine kayd?lar. Bir yerde bu hadise ANAP te?kilat? ad?na bir yara açm?? oldu. Bu SHP partisi solcuymu?, bunu da böylece ö?renmi? oldum.Ya??m ellibe? küsur bir yerde kimsenin tavu?undan üzüm yemedim bir yerde.?imdik ben bunu neden dedim!..Bu SHP'nin genel te?kilat?n?n en ba??ndaki yani bunu neden dedim.Nas?l ki mesela bizim ANAP'?m?z?n ba? taraf?nda yani ayni bu pozisyon gibi SHP'nin oras?nda da Erdal denilen biri varm?? o da solcular?n ba? taraf? olmu? oluyor. Bunu da böylece bildireyim ö?reteyim.?imdik ben bunu neden dedim!..Meclis içinde bizim ANAP'?m?z?n dövmesi icap eden biri varsa o da dedim bu Erdal oluyor.Ben bu Erdal'a zaten çocuklu?umdan beri g?c???m.Bunu dövün...Bunu diyorum bu memleket yarar?na her milliyetçi vekilin Erdal'? dövmesi icap eder.Onu herkes dövebilir, buna herkes kaadir muktedir olabilir.Zaten fasulye s?r???na benzer.Ben diyorum dövmesi kolay olur...Solcular?n ba?? o,hem de zay?f...Herkes bir yumruk atsa tam iyi olur.Bu memleket böyle kalk?n?r ancak,böyle iyi günler say?n ba?bakan?m, Erdal'?n be? misli...Gözüm...

Erdal'a yüz verme yumruk atal?m göbe?ine
Göbe?i de yok ki yumruk olsun o göbe?e
Göbek dedi?in bizimkinde vard?r
Erdal'? herkesin dövmesi icap ediyor...