21.11.2019


Biz onlar? dublör olarak biliyorduk ama me?er 'stuntman'm??lar... Filmlerde gerçek oyuncular?n yerine geçerek yüksek 'yusuf yusuf' gerektiren tehlikeli sahnelerde oynayan stuntman'ler de art?k ödül bekleyecekler. Geçti?imiz günlerde ilk kez Hollywood'da stuntman ödülleri da??t?ld?. Do?rusu alk??lanacak bir organizasyon bu ve üstelik geç bile kal?nm??... Dublörler gibi sinema sektörünün di?er isimsiz kahramanlar?n?n da hat?rlanaca??n? umuyoruz. Nedir? Örne?in, yer gösterici Oscar'lar? da??t?labilir... Y?l?n en iyi gi?ecileri ya da bilet kesenleri seçilebilir. Y?l?n makinistleri ve hatta abartm?? olmayal?m ama y?l?n en iyi 'makinist seees' diye ba??ranlar?n? da unutmamak gerekir... Ülkemizde Cüneyt Ark?n'dan bu yana 'action' filmi çekimleri durdu?u için stuntman sektörü de duraklama devrini ya??yor. Ancak sanmay?n ki eski dublörler kö?elerine çekildiler ve kahvelerde pinekleyip okey oynuyorlar... Onlar sinemada belki yoklar ama hayat?n di?er alanlar?na da??lm?? durumdalar ve nerde bir tehlike varsa dikkatli bak?ld???nda orada bir dublör var... Bu konuya dikkati çekiyor ve Türkiye'de de bir 'stuntman' ödülü verilmesini öneriyorum. Buyrun bakal?m ilk adaylar? da ben gösteriyorum...
1- Yata?an ve Bergama stuntman ödülü... Zehir kusan/kusturulan Yata?an Termik Santral? ve Bergama halk?n?n direni?lerine kulak as?lmadan ba?lat?lan siyanürlü alt?n arama çal??mas? yüzünden, bu bölgelerde isteyenlerin yerine yerle?erek ya?ayan ve onlar?n i?lerini yürüten fedakâr dublörler... Her an zehirlenme riski nedeniyle...
2- MHP'li bakanlar?n çiftliklerinde, pardon, görev alanlar?nda çal??an ama onlar?n herhangi bir yak?n? olmayan ve kadrola?ma stresine dayanamayarak i?e gitmeyen memurlar?n yerine bakan stuntman'ler... MHP'li bakan?n yeni bir akrabas? daha ç?karsa, görevden al?nma stresi nedeniyle...
3- Kadir ?nan?r'?n yerine geçen stuntman... Bundan sonra çekece?i filmlerde aktörün, etek, tayt, babydoll, kombinezon, tayyör v.s. giymesini gerektirebilecek olas? roller nedeniyle...
4- Biri Bizi Gözetliyor ve Orada Neler Oluyor ekibinin, Freddy'nin kâbusuna dönü?en programlar?n? bizim yerimize izleyecek dublörler... Ekipten kurtulu? yok. Bundan sonra da 'Onlar Neler Yap?yor', 'Hi?t Nooluyor Orada', 'Oraya Geliriz', 'Siz Bizim Kim Oldu?umuzu Biliyor musunuz' gibi adlarla yeni serilere haz?rlanan 15'li grubu izlerken delirme ihtimali nedeniyle...
5- Banu Alkan'?n ?ark? söylerken arkas?nda çalan saz ekibinin yerine geçen dublörler... Kulak patlamas?, kafay? yeme, haf?za kayb?, melankoli ve ya?ayan ölüye dönü?me gibi tehlikeler nedeniyle...