26.08.2019

DR. DOLITTLE HAYVANLARLA KONU?UYOR


Mekân: Uçak
Ki?iler: Dr. Dolittle, 1. hayvan
Dr. - Hey, hi?t! Ne yap?yorsun sen?..
1. hayvan - N'aapm???m ki?..
Dr. - Yerden 8 bin metre yüksekteyiz. Ne halt etmeye o cep telefonunu aç?yorsun?..
1. hayvan - Yav n'olcak, bi dakkadan bi?ey olmaz. Orta?? ar?yorum, peynir tenekelerini depoya götürsün diye... Alooo, Haydar! Gülüm ben uçaktay?m...
Anons - Dikkat acil durum! Herkes kemerlerini
ba?las?n...
***
Mekân: Futbol stad?
Ki?iler: Dr. Dolittle, 2. hayvan
2. hayvan - Yuuuuuuh! Oynasana ulan ............herifi!.. Oraya gelirsem................haa!..
Dr. - Küfür etmesene, kad?nlar var, çocuklar var...
2. hayvan - Onlar da etsin bana ne... Tiyatro mu buras? ya!.. Ulaaan al ?unu kafana!..
Dr. - Ç?ld?rd?n m? sen!.. Pet ?i?eyi f?rlatt? sahaya yaa...
2. hayvan - F?rlat?caz tabii abi... Vatan millet meselesi bu, yenilelim mi adamlara yani?..
Ertesi gün haber spikeri - Say?n seyirciler UEFA, seyircinin ta?k?nl??? nedeniyle futbol tak?m?m?za 500 bin ?sviçre Frang? ve iki maç saha kapatma cezas? verdi...
***
Mekân: Dü?ün evi
Ki?iler: Dr. Dolittle, 3. hayvan
3. hayvan - O?laaan biiizim k???z biizim hey hey hey! Oo?laan biizim k??z bizim!..
Dr. - Dur n'ap?yosun ç?karma o tabancay?!..
3. hayvan - Olur mu be doktor be!.. Dü?ünün en güzel zaman?. ?imdi havaya s?kmazsak ba?ka ne zaman s?kaca??z... Bir ?ey olmaz merak etme...(Arka arkaya silah sesleri.)
Davetliler - Gelin vurulduuu!.. Gelin vuruldu... Yard?m edin! gitti k???z!..
3. hayvan - Ee, oo?lan biizim o?lan bizim hey hey hey!.. O?laan biziim o?laan biizim!..
***
Mekân: Dr. Dolittle'in evi
Ki?iler: Dr. Dolittle, gerçek ay?
Ay? - Bütün hayvanlar ad?na itiraz?m?z? belirtmek için geldim doktor. Biz gerçek hayvanlar ne uçakta cep telefonu açar?z, ne alkollü araba kullan?r?z, ne dü?ünde ate? ederiz, ne sahaya ?i?e atar?z ne de hortumlama, yolsuzluk falan yapar?z. Lütfen bu tip insanlara hayvan diyerek bizi rencide etmeyin...
Dr. - Ne diyebilirim ki? Hakl?s?n ay? bey...
En iyisi insanlar? bo?verip gerçek hayvanlarla konu?maya devam etmek... Geç içeri, çay demliyeyim sana...